На Фондацијата ВидеаРазмислување и судбина, Од страна на Харолд В. Персивал, беше прогласен од многумина како најкомплетна книга некогаш напишана за Човекот и за Универзумот. Во печатење за повеќе од 70 години, тој фрла брилијантна светлина врз длабоките прашања што некогаш го збуниле човештвото. Нашата Видео страница вклучува аудио презентација на првите 3 страници на Вовед и увид, користејќи ги сопствените зборови на Персивал, на необичен начин Размислување и судбина беше напишано.


Харолд Персивал го опиша своето моќно, ноетичко искуство да биде свесен за Свеста во предговорот на неговиот магнумски опус, Размислување и судбина. Ова видео е нарација од тие страници. Ова е единствениот пример кога се користи првиот човек „Јас“. Се појавува никаде на друго место во Размислување и судбина. Персивал изјавил дека тој повеќе сакал книгата да застане на свој заслуга и да не биде под влијание на неговата личност.