Поддршка на Фондацијата Word

Донации

Вашите придонеси му помагаат на Word Foundation да ја продолжи својата мисија да ги направи достапни книгите Percival на луѓето во светот. Ако ја препознаете важноста на наследството на Харолд В. Персивал за човештвото и сакате да нѐ поддржат во овој напор, вашата донација ќе ни помогне да ги споделиме неговите дела со поголем број луѓе. Сите донации на The Word Foundation, Inc. се одбиваат од данок.


Ако сакате да придонесете по пошта, нашата адреса е:

Фондацијата Word, Inc.
PO Box 17510
Рочестер, NY 14617