Придружно членство

$25.00

Сите членови на Фондацијата Word, без оглед на тоа кое ниво на поддршка ќе го одберете, ќе го добиваат нашето тримесечно списание, The Word, и 40% попуст на книгите Персивал. Ова се годишни такси.

Погледнете ги другите опции за членство

Продолжите со купување