Демократијата е самоуправа

$14.00

Во оваа книга, г-дин Персивал обезбедува оригинален и сосема нов концепт на "Вистинска" Демократија, каде што личните и националните работи се ставаат под вниманието на вечните вистини.

Продолжите со купување