Масонерија и неговите симболи фрла ново светло на вековните симболи, амблеми, алатки, обележја, учења и возвишените цели на Масонството.

Овој антички ред постоел под едно име или друго долго пред изградбата на најстарата пирамида. Таа е постара од која било религија позната денес! Авторот укажува дека Масонството е за човештвото - за свесното јас во секое човечко тело.

Масонерија и неговите симболи осветлува како секој од нас може да избере да се подготви за највисоките цели на човештвото - Самопознавање, регенерација и свесна бесмртност.