Поддршка на Фондацијата Word
Вашите прилози help помагаат на Фондацијата Ворд да ја продолжи својата мисија да ги направи книгите Перцивал достапни за луѓето во светот. Ако ја препознаете важноста на наследството на Харолд В. Персивал за човештвото и сакате да не поддржите во овој потфат, вашата донација ќе ни помогне да ги споделиме неговите дела со поголем број луѓе. Сите донации за The Word Foundation, Inc. се намалуваат за данок.


Ако сакате да придонесете по пошта, нашата адреса е:

Фондацијата Word, Inc.
PO Box 17510
Рочестер, NY 14617