Фондацијата Word

ЧОВЕЧ И ЖЕНА И ДЕТЕ

Харолд В. Персивал

ДЕЛ IV

МИЛЕСТОНИ НА ГОЛЕМОТ НАЧИН ДО СОВЕТНИТЕ БЕЗБЕДНОСТА

„Знај си“: Пронаоѓање и ослободување на свесното себе во телото

Само-хипнотизација: Чекор кон само-знаење

Регенерација: Делови што се играат со дишење и форма на здив или „жива душа“

Регенерација: Со право размислување

Совршено бесмртно бесмртно физичко тело

Ропство или слобода?

Победа над гревот, како сексуалност и смрт

Континуитет

Посветени вежби