Фондацијата Word

Размислување и Судбина

Со краток извештај за ОПИС НА ЧОВЕКОТ во овој човечки свет и како ќе се врати во ВЕДНИЧКОТО НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

by Харолд В. Персивал

СИМБОЛИ, ИНЛУСТРИЦИИ И ПАРИНИ, и ДЕФИНИЦИИ И ОБЈАСНИ Услови и фрази, користени во оваа книга

The Word Foundation, Inc.
P.O. Box 17510
Rochester, NY 14617
thewordfoundation.org