Фондацијата Word

РАЗМИСЛУВАЊЕ И ДЕСТИНАТ

Харолд В. Персивал

ПОГЛАВЈЕ XI

ГОЛЕМОТ ПАТ