Фондацијата Word

РАЗМИСЛУВАЊЕ И ДЕСТИНАТ

Харолд В. Персивал

СИМБОЛИ, ИНЛУСТРИЦИИ И ПОГАРИ

СВЕТСКИОТ ДРАВ НА МАТЕРИТЕ и неговите четврти под- стасти

Сл

Цврста состојба на материјата Радијациона цврста супстрат Воздушно цврсто подножје Флуид-цврст супстрат Цврсто цврсто подножје Земјата и видливиот дел од физички универзум Ѕвезди Соларната универзумот Месечината

Видливиот физички универзум е од и во четири супстанции на цврста состојба на физичката рамнина на временскиот човечки физички свет, имено: starsвездите во зрачење-цврст, сончевиот универзум во воздушно цврсто, месечината во течност-цврста и земјата во цврстата цврста супстрат на цврста состојба на важно.

* * *

Во четирите подстаници на цврста состојба е и четирикратното физичко човечко тело, (Сл. III), видното цврсто цврсто тело што одговара на земјата.