НЕВИДНИОТ ФИЗИЧКИ СВЕТ или РЕАЛМОТ НА ПЕРМАНЦИЈАТА И ВРЕМЕТОТ ЧОВЕЧКИ ФИЗИЧКИ СВЕТ

Сл. IC

Невидлив физички свет or Царството на постојаност Лесен авион Авион на живот Форма-рамнина Физички план на царството на постојаноста Човечки физички свет и неговите четири авиони Најмалиот круг на најниско, физичката рамнина, претставува четирите состојби на материјата

Поради отстапување од, прекин во, Вечниот поредок на прогресија, има на физичката рамнина на Царството на постојаност, временската:

Човечки физички свет

што е од четири рамнини: светлина, живот, форма и физички авиони.

* * *

Овие два света се разликуваат по тоа Царството на постојаност е избалансиран единици и затоа не е прилагодена на човечките сетила, додека човечкиот физички свет е на неурамнотежен единици и е во мал дел видлив.


Во текстот, освен ако не е поинаку наведено, тој е човечки физички свет - не таков Царството на постојаностОвој збор се нарекува „физички свет“.