Фондацијата Word

РАЗМИСЛУВАЊЕ И ДЕСТИНАТ

Харолд В. Персивал

СИМБОЛИ, ИНЛУСТРИЦИИ И ПОГАРИ

ЛИНИИ НА МИСЛЕЕ

симболизирајќи го креацијата, зградата и екстериеризација; и искуство, учење од, и балансирањето на а мислев

Сл. IV-A

Од природата: На интелигентна страна: a Центарот е предмет на желба добиена од впечаток како точка a) Линија на точка на материја a b b) Цел на желбата. Цел линија а – б: Стандарден агол од 30 степени од линиска материја a b c c) Дизајн на целта б – в: Стандарден агол од 30 степени од линиска материја a b c d d) Екстериеризација на дизајнот в – г: Стандарден агол од 30 степени од линиска материја d e e) Искуство линија. Агол на 30 степени d e f f) Линија за учење, од искуството. Агол на 30 степени d e f g g) Линија за балансирање, и знаење од учење Агол на 30 степени a b c d e f g Збир од претходниот линии, симболизирајќи ги начин на размислување избалансиран