Фондацијата Word

РАЗМИСЛУВАЊЕ И ДЕСТИНАТ

Харолд В. Персивал

СИМБОЛИ, ИНЛУСТРИЦИИ И ПОГАРИ

ВИДНО-ВЛАДА од без
и
САМО УПРАВУВАЕ одвнатре

Сл. IV-B

до до Праведност срцето Природа Впечатоци влијаат: Чувство (Бубрези) .Елбата (Надбубрежни места) Причина (Белите дробови)
до до Праведност срцето Чувство (Бубрези) .Елбата (Надбубрежни места) Причина (Белите дробови)

Обично некое лице управува со целисходност: тогаш, природата контрола на впечатоците чувство; чувство возбудува желба; желба игнорира праведност и силите ПричинатаИ желба има свој пат

Во владата од закон и правда, праведност водичи чувство; што поттикнува желба; желба се согласува со Причината. Потоа, чувство и желба се контролирани од праведност и Причината.