Фондацијата Word

РАЗМИСЛУВАЊЕ И ДЕСТИНАТ

Харолд В. Персивал

СИМБОЛИ, ИНЛУСТРИЦИИ И ПОГАРИ

ИНТЕЛИГЕНЦИ И ТРИУНСКИ СИТЕ САМО

ТРИУНА САМО на човекот, нејзината три дела и седум умови

Табела VA

Трите дела: на нож, as себичност и Јас-Нес
на мислител, as Причината и праведност
на сторителот, as желба и чувство
Седумте умови: на ум of себичност
на ум of Јас-Нес

на ум of Причината
на ум of праведност

Не во врска со вршителот на телото

Умот на желбата
на ум of чувство,

и, за телото и сетилата:

Телото-умот


Во врска со, и во служба на вршителот на телото