Фондацијата Word

РАЗМИСЛУВАЊЕ И ДЕСТИНАТ

Харолд В. Персивал

СИМБОЛИ, ИНЛУСТРИЦИИ И ПОГАРИ

Трите нарачки на ИНТЕЛИГЕНЦИ и Седум Факултети за разузнавање

Слика VC

Сфера на оган Редот на Познавачи Сфера на воздухот Редот на Мислители Сфера на вода Редот на Desелби Сфера на Земјата Лесен факултет Јас сум факултет Факултет за време Мотив факултет Факултет за слика Темен факултет Фокус факултет

Редот на Познавачи е во врска до сферата на оган
Редот на Мислители, до сферата на воздухот
Ред на желбите, до сферата на водата

Во световите во сферата на земјата е Триуни самоуправа.