Фондацијата Word

РАЗМИСЛУВАЊЕ И ДЕСТИНАТ

Харолд В. Персивал

СИМБОЛИ, ИНЛУСТРИЦИИ И ПОГАРИ

СЕРВИСКО-СПИНАЛНИ ИЛИ ВОЛОНСКИ НЕРВОСЕН СИСТЕМ

Овој систем се состои од мозок, 'рбетниот мозок и нервите што ги издаваат овие структури.

МОЗОКОТ

Слика VI-А, а

Овален прозорец Трета комора Задна половина Предна половина од Тело на хипофизата Четврта комора Пинеално тело

Оваа бројка ги покажува контурите на мозокот; 3-та и 4-та комора (шуплини) во средната линија, при што овалниот прозорец води кон латералната комора на право хемисфера, и тела на хипофизата и на ананас. Црните области претставуваат комори, кои продолжуваат надолу како централен канал на 'рбетниот мозок.

Коморите, просторите помеѓу зглобовите на мозокот и просторот што веднаш го опкружува телото на мозокот се за премин на живот и здив струи, од кои до ништо не му е познато на Западот.

Забележете како 3-та комора достигнува во стеблото (infundibulum) и задниот дел од телото на хипофизата; овој заден дел е седиштето на сторителот-во-тело; предниот дел е седиштето на форма на здив, кој го контролира неволното функции на телото.