Фондацијата Word

РАЗМИСЛУВАЊЕ И ДЕСТИНАТ

Харолд В. Персивал

СИМБОЛИ, ИНЛУСТРИЦИИ И ПОГАРИ

СИМПАТЕТСКИ ИЛИ ИНВОЛЕНЦАРНИ НЕРВОСЕН СИСТЕМ

Овој систем се состои од две главни стебла или жици на ганглија (нервни центри), кои се протегаат од основата на мозокот до коксот, а се наоѓаат делумно на право и левата страна и делумно пред 'рбетниот столб; и, понатаму, од три големи нервни плексуси и многу помали ганглии во телесните шуплини; и на бројни нервни влакна што се протегаат од овие структури. Двете врвови се спојуваат погоре во мал ганглион во мозокот, а подолу во кокгеалниот ганглион пред коксот.

Сл. VI-Б

'Рбетниот колона Вагус нерв Соларниот плексус

Сл. VI-C

На Сл. VI-B, лево од 'рбетниот столб, е означена една од двете жици на неволниот нервен систем. Од него се гледа да се прошират раширените радијации на нервните влакна, кои форма плексусите што се шират како мрежни пајаци над дигестивниот и другите органи во телесните празнини; во сончевиот плексус им се придружува вагусниот нерв на доброволниот систем.

Сл. VI-C е скица што ги означува двете ганглионични жици на неволниот систем, конвергирајќи подолу; спуштајќи се меѓу нив е 'рбетниот мозок, завршувајќи во близина на коксот. На страните се означени бубрезите, на врвот на надбубрежните жлезди.


ПАТИТЕ НА ЛУНАРСКИОТ ГЕРМ И СОЛАРНИОТ ГЕРМ ВО ОРДИНАРНА ЧОВЕК

Овусот во женското тело и сперматозонот во машкото тело одговараат на лунарен микроб и соларен микроб, во една иста личност; овие две микроби се материјал за а божествено зачнување од страна на Триуни самоуправа, за градење на совршено, сексуално, регенерирано тело, од кои треба да се издаде а форма тело за сторителот, На живот тело за мислител, И светлина тело за нож на Триуни самоуправа, (Сл. VI-D).

на лунарен микроб: Еднаш месечно а лунарен микроб е формирана во задниот дел од телото на хипофизата, (Сл. VI-A, а) и се спушта на право страна, по должината на трупот на неволниот нервен систем и нејзините гранки, (Сл. VI-B), до сончевиот плексус, каде што тие се придружуваат од право вагусниот нерв на доброволниот систем. Гранките на овие структури се широко распространети низ шуплините на телото, особено над органите на дигестивниот систем и продолжуваат надолу во карлицата. Како лунарен микроб достигнува најниско точка, преминува на левата страна, по пат на кокцигеалниот ганглија пред коксот, и се искачува во пределот на левиот бубрег; но обично се спушта назад кон половите органи и се губи.

на соларен микроб: Има само еден соларен микроб за секој живот. Обичниот тек на соларен микроб е: Еднаш годишно, за време на шест месеци, се спушта од пределот на ананасното тело, во право хемисфера на 'рбетниот мозок до регионот на првиот лумбален пршлен; потоа, во текот на или во текот на шест месеци, откако преминал на и се искачувал во левата хемисфера на 'рбетниот мозок, се враќа на главата.


ДИВИНЕ, „ИМАКУЛАТНА“ КОНЦЕПЦИЈА И РЕГИНЕРАЦИЈА НА ФИЗИЧКОТО ТЕЛО

Центар за обновување започнува со размислување кога со самоконтрола, лунарен микроб не се губи откако ќе го достигне пределот на левиот бубрег, (Сл. VI-C); Наместо тоа, тој го продолжува својот нагорен тек и се искачува на мозокот, со тоа што го комплетираше првиот круг.

Следниот месец лунарен микроб се спушта повторно, заедно со успешниот лунарен микроб; ако и кога лунарните бактерии се зачувуваат тринаесет круга, еднаква на една сончева година, а тринаесетте се споени во една, а божествено зачнување се одвива во главата, со унија на лунарниот микроб со соларен микроб, преку издавање на светлина од телата на хипофизата и ананасот. Досега се случиле само мали структурни промени во човечкото тело.

По ова божествено зачнување микроб се спушта на право страна колку што е карлицата; Но, сега, наместо да се искачува во неволниот нервен систем од левата страна, тој се поврзува со доброволниот систем со изградба на „мост“ од кокгегеалниот ганглион до терминалниот влакно, (кој со тоа време има развиено централен канал одозгора до кокциксот).

на лунарен микроб потоа се отвора и влегува во терминалниот филамент и со тоа се наоѓа на форма патека на Големиот пат, а потоа преминува нагоре кон близу до раскрсницата на 1-та лумбална и 12-та грбна пршлени, во рамките на централниот канал. Изградбата на „мостот“ и со тоа врската помеѓу двата нервни системи, означува дефинитивна промена во структурата на телото.

A божествено зачнување е почеток на градбата на а совршено физичко тело, што треба да биде медиум за три пофини тела; тоа е, една, секоја, за форма-после на сторителот, живот-после на мислител, И светлина-после на нож на Триуни самоуправа.

Кога лунарен микроб патувал нагоре во рамките на влакната, сè до 12-та грбна пршлен, се разви во ембрионски форма тело; во тоа точка тоа е исполнето со и се спојува со соларен микроб, кој се спушти во право хемисфера на 'рбетниот мозок. Заедно влегуваат и се искачуваат преку централниот канал на 'рбетниот мозок, до 7-от цервикален пршлен. Растојанието помеѓу 12-та дорзална и 7-та цервикална ознака на живот патека, и додека е на оваа патека, соларен микроб се развива во ембрионски живот тело Патувајќи по централниот канал на 'рбетниот мозок, ембрионскиот форма и ембрионалниот живот телата се среќаваат на 7-от цервикален пршлен со а светлина микроб од телото на хипофизата; ова го означува почетокот на светлина патека и на ембрионски светлина тело Потоа ембрионскиот светлина тело, придружено со ембрионски живот и форма тела, напредок преку медулата oblongata и понсот вароли до телото на ананас, го отвора пинеалот и ги исполнува сите комори и празни места помеѓу конвулациите и веднаш околу мозокот, со светлина. Подоцна, трите ембрионални тела го достигнуваат својот целосен развој и се искачуваат низ горниот дел од главата и сторителот, мислител и нож на Триуни самоуправа таму се основани. На сторителот потоа достигна совршенство и Триуни самоуправа целосното е во совршено, сексуално, регенерирано, бесмртно физичко тело и на крајот на Големиот пат. Другите два од трикратниот начин, Патот на размислување и Патот во внатрешноста на земјата, тогаш биле успешно патувани.