Фондацијата Word

РАЗМИСЛУВАЊЕ И ДЕСТИНАТ

Харолд В. Персивал

СИМБОЛИ, ИНЛУСТРИЦИИ И ПОГАРИ

ЗОДИЈАК во рок од ЦРВО НА ДВЕVEНИТЕ ИМЕЛЕСНИ ПОВИТИ

Сл. VII-Б

♈︎ ♉︎ ♊︎ ♋︎ ♌︎ ♍︎ ♎︎ ♏︎ ♐︎ ♑︎ ♒︎ ♓︎ ♈︎ ♋︎ ♑︎ ♈︎ ♋︎ ♑︎ ♈︎

Од вага, физичкото тело, човек од размислување може да протега линии кон секого точка in природата и да бидат поврзани со Интелигенции, па дури и до безимените поени на безимениот круг.