Фондацијата Word

ЧОВЕЧ И ЖЕНА И ДЕТЕ

Харолд В. Персивал

ИЛУСТРАЦИИ

ДВЕ STЕРСКИ ДРATАВИ НА РЕЗИГОВОРНИОТ ДЕР ОД ЕДЕН IFИВОТ НА СЛЕДНИОТ IFИВОТ
Lifeивотот на физички тело дел По смртта сон за живот дел Судење, Пекол, одвојување од бруто желби дел Одвојување од долна мисла дел Прочистување со форма на здив дел Прочистено форма на здив дел Композитен среќа дел Мирен остатокот дел Мисла за живот дел Ембрионски живот дел Плацентарниот живот дел Форма на човечкото тело на секс дел Распон од земјен живот Првите три месеци на интра-матката живот Линија на раѓање Смртна линија Втор три месеци Трети три месеци