Фондацијата Word

МАСИЈА И НЕГОВИ СИМБОЛИ

Харолд В. Персивал

СИМПАТЕТСКИ ИЛИ ИНВОЛЕНЦАРНИ НЕРВОСЕН СИСТЕМ

Овој систем се состои од две главни стебла или жици на ганглија (нервни центри), кои се протегаат од основата на мозокот до коксот, а се наоѓаат делумно на право и левата страна и делумно пред 'рбетниот столб; и, понатаму, од три големи нервни плексуси и многу помали ганглии во телесните шуплини; и на бројни нервни влакна што се протегаат од овие структури. Двете врвови се спојуваат погоре во мал ганглион во мозокот, а подолу во кокгеалниот ганглион пред коксот.

Сл. VI-Б

'Рбетниот колона Вагус нерв Соларниот плексус

Сл. VI-C

На Сл. VI-B, лево од 'рбетниот столб, е означена една од двете жици на неволниот нервен систем. Од него се гледа да се прошират раширените радијации на нервните влакна, кои форма плексусите што се шират како мрежни пајаци над дигестивниот и другите органи во телесните празнини; во сончевиот плексус им се придружува вагусниот нерв на доброволниот систем.

Сл. VI-C е скица што ги означува двете ганглионични жици на неволниот систем, конвергирајќи подолу; спуштајќи се меѓу нив е 'рбетниот мозок, завршувајќи во близина на коксот. На страните се означени бубрезите, на врвот на надбубрежните жлезди.