Фондацијата Word

РАЗМИСЛУВАЊЕ И ДЕСТИНАТ

Харолд В. Персивал

СИМБОЛИ, ИНЛУСТРИЦИИ И ПОГАРИ

ТРИАДИ

Сл. VII-Г

♈︎ ♌︎ ♐︎
Оган Тријада
♉︎ ♍︎ ♑︎
Воздушна тријада
♊︎ ♎︎ ♒︎
Вода тријада
♋︎ ♏︎ ♓︎
Земја Тријада
Четирите тријада