Демократијата е самоуправа од страна на Харолд В. Персивал третото издание објавено од Фондацијата Word

зборот

Демократијата е самоуправа од страна на Харолд В. Персивал третото издание објавено од Фондацијата Word

Едноставно напишани есеи за човековата должност кон себеси, соработници, општество, природа и космос.