Размислување и судбина тешко покритие од Харолд W Percival

зборот

Размислување и судбина

Размислување и судбина Со краток извештај за потеклото на човекот во овој човечки свет и како тој ќе се врати во вечниот ред на прогресија