За авторот, Харолд В. Персивал

Во врска со овој необичен господин, Харолд Валдвин Персивал, не сме толку загрижени за неговата личност. Нашиот интерес лежи во она што го сторил и како го постигнал тоа.