Фондацијата Word

ДЕМОКРАТИЈА Е САМОУПРАВНА

Харолд В. Персивал

ДЕДИКАЦИЈА

Посветено со убов кон свесното себе во секое човечко тело; и, со надеж дека во станување индивидуално самоуправа народот ќе ја воспостави Демократијата како самоуправа во Соединетите Американски Држави.

Остварувањето на оваа надеж ќе спречи речиси сигурно уништување на оваа цивилизација.