Фондацијата Word

ЧОВЕЧ И ЖЕНА И ДЕТЕ

Харолд В. Персивал

ДЕЛ V

ЧОВЕКОТ БИДЕ ОД АДАМ ДО ИСУС

Приказната за Адам и Ева: Приказната за секое човечко суштество

Од Адам до Исус

Исус, „Предвесник“ за свесна бесмртност