Фондацијата Word

МАСИЈА И НЕГОВИ СИМБОЛИ

Харолд В. Персивал

ДЕДИКАЦИЈА

Посветено со toубов кон свесното себе во секој Масон, со надеж дека оваа книга ќе им помогне на сите Масон да добијат повеќе светлина преку своите симболи.