Фондацијата Word

РАЗМИСЛУВАЊЕ И ДЕСТИНАТ

Харолд В. Персивал

ПОГЛАВЈЕ II

ЦЕЛ И ПЛАН НА УНИВЕРЗЕТОТ