Фондацијата Word

РАЗМИСЛУВАЊЕ И ДЕСТИНАТ

Харолд В. Персивал

ПОДНЕСУВА СО LOУБОВ НА СОВЕТНА САМО ВО СЕКОЈ ЧОВЕЧКО ТЕЛО