Фондацијата Word

РАЗМИСЛУВАЊЕ И ДЕСТИНАТ

Харолд В. Персивал

ПОГЛАВЈЕ XII

ТЕКОТ ИЛИ ЦРВО