Фондацијата Word

НА

ЗБОРОТ

Вол. 24 МАРТ, 1917. Бр. 6

Авторско право, 1917, од HW PERCIVAL.

ГОСТИ кои никогаш не биле мажи

Духовите делуваат инстинктивно, не интелигентно.

КОГА човекот има доверба во својата среќа, тој дејствува спонтано, без двоумење. Во него има чувство на интимност со она што тој ќе го направи, а пловни се со него што го носи заедно со неговиот успех. Ако има пречки во која било работа, или каква било зделка или превземање со друго лице или лица, духот делува врз овие други и ги приближува таму каде што делуваат како што ќе одговараат на крајот духот ја поттикнува својата одговорност да го види и достигне.

Дух за среќа не е интелигенција; ниту еден дух не е. Сè што може да направи духот на среќата е да се однесуваме на сетилата на неговото полнење и да ги изостри, и преку сетилата да го привлече умот на лицето кон конкретната состојба или можност. Умот се претвора во можност, потоа со импулсот и пловноста и самодовербата дадена од присуството на духот, личноста го прави самоуверено она што е направено за да се чувствува дека треба да го направи, и одбива да го направи она што е направено за да се чувствува дека е неповолно до него. Овие се следниве општи методи.

Во одредени случаи, духот прави одредено нешто што искуството му покажало на лицето да биде сигнал за него да дејствува или да ја остави самата работа или да го пушти. Овој сигнал може да биде таков како одредено топло и весело чувство во срцето или здивот, или ќе преовладува впечаток на одредена боја, или ќе се види или помисли фигура, или ќе има одредена сладост или пријатно чувство, исто по вкус, во грлото ако дејството е среќно, или непријатен вкус за да спречите дејство; или сигналот може да биде мирис, миризлив или спротивен, бидејќи дејството ќе има среќа или не, или ќе има импулс или ограничување во одредени делови од телото, што ќе укаже на тоа што да се прави и што да не се прави на критичко време. Духот може да оди дури дотаму што ќе ја задржи раката на лицето кога би направил нешто што не треба.

Како успешните духови добиваат резултати.

Што се однесува до начинот на кој духот работи на други лица да добијат став или делуваат поволно на обвинението за духови, секогаш мора да се има предвид дека духот за среќа не може да дејствува спротивно на законот според кој другите имаат право на одредена заштита. Онаму каде што другите делуваат во согласност со законот, среќниот дух не може да влијае врз нив да го прават она што тие знаат дека не би го направиле, ниту пак да го сторат она што тие знаат дека треба да го сторат. Но, кога другите лица не се решени со правилно дејство, ќе намигнуваат на лошо работење, се себични, таму духот може да ги натера да прават скоро се што може да го поддржат резултатот за обвинението на духот. Ако духот им натера да направат одредени работи неповолни на крајот, на таквите лица им се плаќа само она што го заслужуваат, а во исто време се носи корист од духот.

Начинот на кој духот ги остварува своите предмети дејствувајќи врз другите е да се фрли слика пред нив што ќе ги натера да мислат дека материјата е во нивна корист. Сликата може понекогаш да биде вистина, или може да биде лажна. Или духот ќе ги потсети на некое искуство во минатото за да влијаат врз нивната акција. Или духот ќе ги заслепи пред фактите за да не можат да ја видат вистинската поврзаност со околностите. Или тоа ќе ги натера да заборават на што имале намера и треба да запомнат за нивните досегашни искуства. Или ќе фрли гламур врз нив засега да ги натера да влезат во она што обвинението на духот ќе го најде поволно за него. Кога другата личност не е директно засегната со дејството, духот ќе донесе трето или четврто лице да влијае на лицето чиешто дејство е неопходно за успех на среќникот. Понекогаш резултатите ќе бидат неповолни за другите лица; во други периоди ќе имаат корист и ќе бидат еластични во чувството на успех што го инспирира присуството на духот со среќа. Она што се однесува на среќа во деловните претпријатија се однесува на среќа во шпекулации, тепачки, коцкање, loveубовни афери и во сите обични работи.

Методите што ги спроведува духот на лошата среќа се, според ситуациите, исти или слични како оние што ги користи духот за среќа. Духот за лоша среќа не советува, исто колку и духот за среќа. Делува на сетилата, исто како и духот со среќа. Со лоша среќа, барајте доверба, сомнеж за успех, убедување на неуспех, во тоне срцето на несреќната личност кога ќе им се понуди можност. Кога неуспехот е сигурен, лошата среќа дух чува слики што зголемуваат лажни очекувања. Ги воспитува во еден момент и ги суши во следниот. Несреќната личност ќе гледа како низ сива магла, темно минато и мрачна иднина. Во други времиња, нештата ќе му се појават розово обоени, а потоа животот и бојата ќе излезат веднаш штом се однесуваше на чувството или на сликата. Духот ќе го натера да ги гледа фактите од нивните вистински пропорции. Човекот ќе им посвети поголема важност на некои отколку што треба и на другите помалку отколку што треба. Така, кога ќе дојде време да се дејствува, или да се ослободи или да остави сам, тој ќе постапи по лажна пресуда. Духот ќе го води исто како волшебната волја. Така, човекот ќе излезе од еден необичен проблем во друг. Успехот, дури и ако на моменти на дофат, ќе го избегне, затоа што духот носи необичен настан што влијае врз другите, менувајќи ја ситуацијата.

Духот за среќа и духот на лошата среќа, без разлика дали духовите веќе постојат во елементите или специјално создадени, не делуваат независно ниту од нивното обвинение, ниту од нивниот извор - тоа е нивниот основен господар. Тие се принудени да постапуваат од страна на нивниот елементарен владетел, бидејќи животните делуваат по инстинкт. Духовите не можат да дејствуваат поинаку, ниту пак можат да одбијат да дејствуваат. Сепак, основните богови не се семоќни. Постојат ограничувања на она што тие можат да го принудат или да дозволат среќаните духови да го сторат или да го спречат.

Така се создадени и принудени и делуваат два вида на елементи кои создаваат среќа и лоша среќа. Еден вид постои во природата, е привлечен кон човекот и се придава кон него со правец на својот елементарен господар заради менталниот став на човекот. Вториот вид е специјално создаден од човекот, со дозвола и помош од таков елементарен господар. Потоа, има уште трети видови, кои се различни од овие два и им се даваат на една личност од друга. Ова дарување е донесено со изрекување благослов или проклетство (види Словото, Том 23, 65-67.) или со подарок од некој предмет.

Изработка на Дух за благослов и проклетство.

Проклетства може да бидат фрлени врз оној што направил зло, од татко, мајка, погрешен lубовник, близок роднина и од одредени несреќни лица на кои тој згрешил, а исто така и од оној кој има природно моќ, иако е латентен , да изрече магија.

Благословите можат да дадат еден достоен татко или мајка, од оној кому му помогнал во неволја, и повторно од оној што го има дарот природно да повика благослов, иако тој не знае за тоа.

Наспроти вообичаеното прифаќање, моќта е отсутна во случаи на обични папи и свештеници и други кои служат како слуги на верските институции, без разлика дали се бразини, шамани, рабини, дервиши, волшебници или генерално свети луѓе, освен ако тие немаат природна моќ, или освен ако моќта не се развива преку посебен курс за обука и иницирање или владеење на елементите.

Во написот наведен (Словото, Том. 23, стр. 66, 67) е прикажано како се формираат овие духови. Општо земено, постојат два начина. Едно е таму каде што сопственото лошо лице или добрите мисли и акти се привлечени заедно и коалитирани од интензивната желба и мисла на тој или оној што го изговара проклетството или благословот, а потоа се таложи на лицето проколнато или благословено. Другиот е случајот кога одредено спонтано чувство се издигнува од изговарачот и, обединувајќи се со некоја мисла или дело на поединецот да биде проколнат или благословен, се спушта врз него. Во овие случаи на проколнат и благослов, лошата среќа дух или духот на среќата е врзана за личноста без никакво обожавање да му се посветува на елементарниот бог што, во таков случај, мора да ја обезбеди инструменталноста за лошата среќа дух или среќата дух според кармичкиот закон.

Овие духови создадени со пцовки или благослови се различни во структурата од другите два вида. Разликата е во тоа што материјалот што го компонира духот е поразвиена елементарна материја, затоа што голем дел од материјата ја доставува оној кој самиот проколнат или благословен, а исто така и од оној што проколнува или благословува, додека релативно малку е земена од елементарното бог Таквите духови носат безобразно или бенигно влијание со лицето што е во нивна полза. Не може да се оддалечи од овие пцовки или благослови сè додека не се исполнат. Понекогаш проклетството или благословот дури го чувствуваат другите отколку оној што го носи тоа.

Среќа духови и талисмани.

Понатаму, среќата може да му се донесе на носење или сопственост на талисман или амајлија. (Види Словото, Vol. 22, стр., стр. 276–278, 339.) Среќниот дух, врзан и запечатен на предметот наречен талисман или амајлија и обично наменет за заштита и корист, е од творецот или давателот на волшебниот предмет што му е даден на сопственикот. Духот ја добива својата моќ и импулс од основниот бог кој се согласил да ја изврши услугата кога тоа го барале амајлија или талисман. (Види Словото, Vol. 22, стр. 339–341.)

Среќата е исклучителна.

Оригинални случаи на среќа и лоша среќа се исклучителни. Тие се ретки не само меѓу животите на огромната маса на човештвото, туку се ретки дури и во животот на лицата кои имаат среќа или несреќен случај. Ниту, пак, среќата не го дава задоволството што среќникот претпоставува дека ќе донесе.

Врската на среќата со среќата е главно во вербата на оние што само гледаат на тоа. Среќата не ја прави некоја личност среќна ниту лошата среќа несреќна. Среќните луѓе се често несреќни и несреќните среќни.

(Продолжува.)