Фондацијата Word

ДЕМОКРАТИЈА Е САМОУПРАВНА

Харолд В. Персивал

СОДРЖИНА

Корица

Насловна страница

Авторски права

Посветеност

СОДРЖИНА

Зборниот збор

Предговор

ДЕЛ I

Што се однесува до демократијата

Знаење, правда и потрага по среќа

Америка за демократија

Убиство и војна

Диктаторот и народот

Гласачкото ливче - симбол

Владата на светот

Капитал и труд

Пари, или идолопоклонство на доларот

ДЕЛ II

природата

Целта преку природата

Енигмата: Човек

Што се однесува до образованието

Ти не си сам

Што е душата?

Што е душата и за демократијата

Создавање на мисли и создавање од мислата

Одговорност

Тркалото на среќата

Четири класи на лица

Карактер

Чувство-и-желба

Балансирање на чувството и желбата

Бесмртни и човечки тела

Хипнотизам

ДЕЛ III

Право и погрешно

Демократија, или уништување?

"Ние луѓето"

Самоуправа

Вистината е: Свесната светлина

Цел и работа

Сопственост

Во врска со периодични смртни случаи и свесна бесмртност

Принципи на вистинската демократија како самоуправа

Уставот на Соединетите држави е за народот

Демократија - цивилизација

Фондацијата Word